Nieuws

Wegens Covid-19 geen DOORGANG

Zaterdag 18 april 2020 in Utrecht,

Algemene Ledenvergadering Graduate Women International Netherlands “GWI-NL”

met Lezing (met aansluitend lunch) door Audrey Soekhardj  over:

Audrey Soekhardj is loopbaanadviseur, auteur, spreker, trainer en onderneemster. Zij is gedreven om vrouwen te ondersteunen. In elke vrouw schuilt een topvrouw. Zij is ervan overtuigd dat vrouwen krachtige mensen zijn die geconditioneerd zijn op een wijze die ze te vaak op de achtergrond plaatst.

Door vrouwen te portretteren en hun eigen verhaal te laten vertellen, laat zij vrouwen zien dat zij juist krachtig zijn. Ieder op hun eigen manier. Vrouwen hebben zeker ambities. Daarin verschillen ze niet van mannen. In haar boek Daarin verschillen ze niet van mannen. In haar boek Topvrouwen geeft zij vrouwen handvatten om o.a. hun zelfvertrouwen te vergroten. Daarnaast laat ze ook zien welke valkuilen vrouwen ervaren en geeft ze tips hoe om te gaan met deze valkuilen. 

Programma

10.00 uur    Inloop

10.30 uur    Algemene Ledenvergadering

11.30 uur    Lezing Topvrouwen - Vrouwen die inspireren door Audrey Soekhradj

12.30 uur    Lunch 

Locatie: VergaderInn, Croeselaan 207, Utrecht (www.vergaderinn.nl)

Kosten: 10 Euro (incl. lunch), voor niet-leden 15 Euro; graag overmaken op rekening NL 48 INGB 0007 2598 00 t.n.v. Graduate Women International Netherlands “GWI-NL”.

Aanmelding: s.v.p via de mail: info@gwi-nl.org

 

 

 

 

GWI-NL is de Nederlandse vereniging van de wereldwijde
koepelorganisatie Graduate Women International (GWI)

Contact | info@gwi-nl.org | Colofon website