Aanmelden als Lid

U kunt zich met het onderstaande formulier aanmelden als Lid.
Application form for membership of GWI- NL.
 

Voornaam | First Name *  
Voorvoegsel | Prefix  
Voorletter(s) | Initials *  
Achternaam | Surname *  
Titel | Title  
Straat | Street *  
Huisnummer | House Number *  
Postcode | Postcode *  
Woonplaats | City *  
Land | Country  
Telefoon privé | Telephone home  
Mobiel nummer | Mobile Phone  
Telefoon werk | Telephone work  
E-mailadres | E-mailaddress *  
     
Opleiding    
Ik ben een student | I'm a student    Nee | No   Ja | Yes
1e studierichting | 1st Field of study/Degree *  
Jaar van afstuderen | Year of Graduation   
Opleidingsinstituut | Awarding Institution *  
2e studierichting | 2e Field of study/Degree  
Jaar van afstuderen | Year of Graduation   
Opleidingsinstituut | Awarding Institution  
Promotiejaar | Year of Post-graduate Degree  
Vakgebied promotie | Field   
Onderwerp promotie | Subject   
Universiteit promotie | Awarding Institution  
     
Arbeidsmarktsector waar u werkzaam bent*
Labor market sector you are working in*
 
Huidige functie*
Current Occupation*
 
     
Interesse of expertise voor activiteit en/of functie bij GWI-NL 
Interest or expertise for activity and/or function at GWI-NL
   
     

Ik geef toestemming om bovenstaande gegevens bekend te maken binnen de vereniging via de interne ledenlijst. *
I give permission to disclose the above information within the association through the internal member’s directory.*

   Ja | Yes    Nee | No
     
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld, dat ik de aangegeven opleiding(en) volg/ heb voltooid. Ik onderschrijf de doelstelling van GWI-NL. *
I declare that I am attending the course(s) as indicated / that I have obtained the degree. I have completed this form truthfully. I agree with the objective of GWI-NL.*
   Ja | Yes
     

Ik ben verplicht mij volgens de in de statuten van GWI-NL neergelegde regels de jaarlijkse contributie te voldoen door het betreffende bedrag over te maken op rekening NL 48 INGB 0007 2598 00 t.n.v. Graduate Women International Netherlands “GWI-NL”.
I am obliged, according to the rules laid down in the Articles of Association of GWI-NL to pay the annual fee by transferring the relevant amount to account number NL 48 INGB 0007 2598 00, account name is GraduateWomen International Netherlands "GWI-NL".

   Akkoord | Agree
Ik zal de contributie voor dit jaar voldoen.
I will pay the fee for this year.
   Akkoord | Agree
     
Typ de karakters in de
afbeelding hiernaast over:
   

 

Privacybeleid | Privacy Statement

 

GWI-NL is de Nederlandse vereniging van de wereldwijde
koepelorganisatie Graduate Women International (GWI)

Contact | info@gwi-nl.org | Colofon website